NOTÍCIES

Acte de commemoració del 300è aniversari de la Francmaçoneria en el Parlament de Catalunya

Text íntegre de Patricia Planas al Parlament de Catalunya, disponible aquí

https://masoneriacivica.wordpress.com/2017/09/12/solemne-commemoracio-del-300e-aniversari-de-la-fundacio-de-la-maconeria-al-parlament-de-catalunya/

Comparte esta noticia