CLIMAF

El CLIMAF és un organisme internacional que reagrupa Obediències masónicas femenines.

El seu objectiu és el de crear per a les seves Obediències membres un espai de reflexió, d'intercanvis, accions comunes, en vista de promoure els valors de la Francmaçoneria universal en general i de la Francmaçoneria femenina en particular.

Per a l'adhesió al CLIMAF, les Obediències membres manifesten la seva intenció de:

- Establir llaços entre els maçons més enllà de les fronteres nacionals.
- Afavorir l'establiment d'acords entre Obediències
- Creació d'Obediències femenines allà on no existeixin
- Oferir ajuda i assistència en la seva creació i posteriorment si fos necessari.
- Realitzar accions per reforçar la Francmaçoneria femenina i en general a les dones.
- Permetre l'accés de la maçoneria a dones, ciutadanes d'altres països on no tenen cap Obediència nacional.
- Les obediències membres han de funcionar segons les regles tradicionals de la Francmaçoneria, la Declaració de Principis i els Estatuts del CLIMAF que compta amb el seu òrgan legislatiu i executiu.


COL·LOQUIS REALITZATS

El CLIMAF organitza jornades de reflexió sobre temes que particularment preocupa a les dones.

Després de nombrosos anys, els seus membres han reflexionat sobri:

- De la reflexió a l'acció (Namur – 1992)
- Nosaltres, dones maçones, què hem de transmetre fora del temple? (Bruxelles – 1998)
- Dones d'Europa i d'altres llocs “Penseu al Món” (Strasbourg – 2000)
- Les meves germanes, prenguem el nostre lloc (Bruxelles 2002)
- Dones i Francmaçoneria a Europa: Comunitat de destinació i de Reponsabilidades (París – 2003)
- Dones, Integrisme, Laïcisme. (Florència – 2004)
- Dones i Immigració (Lisboa – 2006)
- Dones i Pobresa (Köln – 2008)
- Valors Femenins i Progrés Social (Barcelona 29/05/2010)
- Quina pedra pot aportar la francmaçoneria femenina a la construcció d'Europa? (Florència – 2011)
- La Transmissió (Metz 21/04/2012)

OBEDIÈNCIES del Climaf

  • Grande Loge Féminine de France GLFF

  • Grande Loge Féminine de Belgique GLFB-VGLB

  • Grande Loge Féminine de Suisse GLFS

  • Grande Loge Maçonnique Féminine d'Italie GLMFI

  • Grande Loge Féminine d'Allemagne GLFDA-FGLvD

  • Grande Loge Féminine du Portugal GLFP

  • Grande Loge Féminine d'Espagne GLFE

  • Grande Loge Maçonnique Féminine de Turquie GLMFT