Gran Logia Femenina de España

INFORMACIÓ institucional

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE LA GRAN LÒGIA FEMENINA D'ESPANYA

1. La GRAN LÒGIA FEMENINA D'ESPANYA, com a tal, treballa a la Glòria del Gran Arquitecte de l'Univers..

2. Conforme a les tradicions de l'Ordre, tres Grans Llums il·luminen els Treballs. Les Maçones presten els seus juraments sobre elles.

3. La GRAN LÒGIA FEMENINA D'ESPANYA com a hereva de les antigues tradicions, es mantindrà fidel a la tradició maçónica, en el més estricte respecte i observança del ritual i de l'estudi del simbolisme, com a mitjà d'accés al contingut iniciàtic de l'ordre.

4. La seva finalitat és el perfeccionament moral i espiritual de la Humanitat. La cerca constant de la veritat, de la solidaritat i de la justícia, mitjançant el treball amb una mateixa, i, per tant, de tota la humanitat.

5. La GRAN LÒGIA FEMENINA D'ESPANYA considera el treball com un dels deures essencials de l'ésser humà i com a llei en moviment, al servei de tota la Humanitat.

6. La GRAN LÒGIA FEMENINA D'ESPANYA no s'immiscueix en cap controvèrsia sobre qüestions partidistes, de caràcter polític o religiós.

7. Proclama su respeto a la Constitución del Estado y su adhesión a los principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad, Tolerancia, Laicidad y respeto a los demás y a si misma. Rechaza todo acto de discriminación, odio y/o violencia contra cualquier persona o grupo, bajo pretexto de su origen, etnia, opción sexual, género o religión determinada.

 

Aprovats i promulgats en el Or.·. de Barcelona l'1 de novembre de 6011