Gran Logia Femenina de España

NOTÍCIES

Comunicat de l'EME

Comunicat de l'Espai Maçònic d'Espanya (EME) davant la situació dels refugiats a les portes d'Europa

Davant els últims i desmoralitzadors esdeveniments que la Unió Europea ha protagonitzat amb els refugiats de Síria i altres països en conflicte, les maçones i maçons de l'Espai Maçònic d'Espanya (EMA) volem fer una crida tant als governs nacionals, com a l'europeu i a tota la ciutadania perquè recordin les penoses circumstàncies que, en un passat no tan llunyà, ens van portar a dues guerres mundials i als excessos feixistes del nostre continent. Conteses fratricides, com ho són totes les guerres, van provocar a Espanya i a Europa la sortida massiva de refugiats que van ser acollits per països humanitaris, encara que la nostra memòria es torni fràgil amb rapidesa i ara ens costi recordar.

Com a espanyols i europeus, les maçones i maçons de les quatre Grans Lògies que componen l'EMA demanem encaridament a les altes institucions europees que duguin a terme polítiques valentes, més enllà de les qüestions exclusivament econòmiques, que tinguin en compte el dret de les gents i es reprenguin els principis humanistes de justícia social, tolerància i laïcisme. Aquests valors, subscrits per la Francmaçoneria com a garantia d'una vida en bona harmonia, concòrdia i pau, són també els valors pels quals es va establir la Unió Europea.

Per tot això, l'Espai Maçònic d'Espanya (EMA) insta als governs de la Nació Europea a mostrar el seu compromís amb la Carta de Drets Humans i a proporcionar un tracte digne als refugiats de tots els conflictes que afligeixen el món, donant-los així la possibilitat d'una vida justa.

Comparte esta noticia

IMÁGENES