Gran Logia Femenina de España

NOTÍCIES

ENTREVISTA A LA GRAN MESTRA DE LA GLFE

La Gran mestra de la Gran Lògia Femenina d'Espanya, Núria Fortes (Barcelona, 1952), va resoldre ahir, en l'Antic Institut, alguns dubtes sobre el discret món de la maçoneria. En concret, es va centrar en el paper de les Lògies femenines al llarg de la història i fins a l'actualitat.

-De quina manera enfoca el món la maçoneria?

-Emprens un camí que segueixes a través d'uns ritus i d'uns símbols que et fan reflexionar sobretot. Pretenem canviar a la persona, fer que pensi, reflexioni, tingui opinió pròpia i, així, pugui créixer i ser millor tant moral com intel·lectualment.

-A través de quin mètode?

-Duem a terme rituals. En les nostres trobades, les 'tingudes', sempre algú pot trobar una idea nova que li pugui fer pensar diferent. La maçoneria et canvia l'actitud. Per exemple, no fomentem el diàleg perquè considerem que entre dues persones pot donar lloc a un enfrontament. No obstant això, sí que advoquem pel debat, perquè enriqueix. Hi ha un torn de paraula, tu llances la teva opinió i el que no la comparteixi no et dirà que no, simplement aportarà la seva idea.

https://www.elcomercio.es/gijon/masoneria-femenina-adolescente-20191130013051-ntvo.html

Comparte esta noticia

IMÁGENES